Witamy na stronie parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach

Liturgia

Wydarzenia

 

Dekret Papieża Franciszka na miesiąc listopad - okres modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych

 

Dekret Papieża Franciszka na miesiąc listopad –

okres modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych:

 

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Jak zaznaczono, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych tam, gdzie są one zakazane.

 

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

 

 1. – Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
 2. – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie “O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii”, wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku.

 


Wakcyjny porządek mszy świętych

 

Od 1 lipca obowiązuje wakacyjny porządek mszy świętych: 

W poniedziałki, środy, piątki i soboty msza tylko o godz. 18:00.

We wtorek i czwartek tylko o godz. 7:00 rano.

Kancelaria parafialna będzie czynna tylko po tych mszach świętych.

 


Wesprzyj swoją parafię

 

Drodzy Parafianie!

 

Nasza parafia jest utrzymywana z ofiar wiernych. Obecnie w związku z epidemią, wiele osób nie przychodzi do kościoła, jednak koszty utrzymania parafii znacząco nie spadły. Jeżeli możesz, prosimy wesprzyj funkcjonowanie naszej parafii, dokonując wpłaty na konto podane poniżej. W tytule podaj: Darowizna na cele kultu religijnego - taca. Taką darowiznę - zgodnie z zasadami prawa - można odpisać od podatku. Bóg zapłać!

 

Parafia nie jest zadłużona, jednak nie dysponują też znacznymi oszczędnościami. Ostatni remont zakrystii pochłonął praktycznie nasze oszczędności. Wsparcie finansowe jest niezbędne dla funkcjonowania parafii. Jego podstawową formą są ofiary składane w czasie niedzielnej Mszy św. (tzw. kolekta) oraz ofiary składane przy okazji zamawiania intencji Mszy i przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów.

 

Dlatego w tym szczególnym czasie, pokornie prosimy Was  o wsparcie na adres:

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Ks. Nowaka 1 

34-326 Pietrzykowice

 

Bank Pekao SA 13 1240 4881 1111 0010 6691 1307


Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii - 26 marca 2020

 

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

 

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

 

Uczestnictwo we Mszy Świętej


Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.


We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.


– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.


– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

 

Nawiedzenie Kościoła


– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

 

Spowiedź Święta


Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.


Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

 

Namaszczenie Chorych


– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

 

Wielki Tydzień


– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

 

I Komunia Święta


– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami dzieci z danej parafii.

 

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki


Apel Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

Biskup Diecezjalny udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

 

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

 

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

 

Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

 

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

 

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

 

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

 

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

 

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

 

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

† Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

 

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku

 1. Dz. 389/2020

Plan wizyty duszpasterskiej 2019/2020

 

27.12 (piątek) domy przy ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), Krokusowa, Wiśniowa, Rolnicza, Jaśminowa, Bukowa, Konwaliowa, Głogowa do rodziny Bąk

 

28.12 (sobota)  ul. Leszczynowa, Młodych, Rzepkowy Potok, Kolorowa, Brzozowa, Chabrowa, Makowa

 

30.12 (poniedziałek)

              1 ks. Żwirowa oraz Podlesie numery parzyste oraz do p. Ścieszka

              2 ks. Podlesie numery nieparzyste oraz ulice przyległe do ul. Zaspowej

 

02.01  (czwartek) ul. Wierzbowa, Akacjowa, Sadowa, Gloński Potok, Szczęśliwa, Różana,

 

03.01 (piątek) Zadolne, Poprzeczna, Wielodroga

 

04.01 (sobota) ul. Malinowa, Gołębiowa, Jesionowa, Lipowa, Jarzębinowa, Pocztowa i domy przy Kościuszki

 

07.01 (wtorek) ul. Szkolna (od góry), Długa, Kręta, Łączna i domy przy Kościuszki

 

08.01 (środa) ul. Modrzewiowa, Zielona, Tapicerska, Świerkowa,

 

09.01(czwartek) ul. Kasztanowa (od góry), Cicha, Szeroka i domy przy Kościuszki do p. Wolny

 

10.01 (piątek) ul. Osiedlowa (od góry) oraz ul. Ogrodowa

 

11.01 (sobota) ul. Zdrojowa (od góry), Zjazdowa oraz pozostałe domy z ul. Kościuszki do ul. Wesołej

 

13.01 (poniedziałek) ks. Stojałowskiego (od ul. Wesołej) do p. Przeworek oraz ul. Przelotowa

 

14.01(wtorek) pozostałe domy z ul. ks. Stojałowskiego do ul. Jana Pawła II

 

16.01 (czwartek) ul. Bory (od góry) oraz ul. Dworcowa

 

17.01 (piątek) od końca Jana Pawła II do ul. Kościuszki

 

20.01 (poniedziałek)  c. d. Jana Pawła II do ul. Słonecznej (włącznie)

 

21.01 (wtorek)  c. d. Jana Pawła II do ul. Pięknej (włącznie)

 

22.01 (środa) Kalonka, Osiedle Czarne, Osiedle Wierch Granic

 

23.01 (czwartek) c. d. Jana Pawła II do ul. Agrestowej

 

24.01(piątek) c. d. Jana Pawła II do Ośrodka Zdrowia

 

25.01 (sobota) c. d. Jana Pawła II – od Dobrej i Strażackiej do Stolarskiej (włącznie)

 

28.01 (wtorek) c. d. Jana Pawła II – do Działkowej (włącznie)

 

29.01 (środa) od ul. Gajowej do końca Jana Pawła II

 

30.01 (czwartek) ul. Wesoła – od Jana Pawła II oraz ul. Asnyka i Objazdowa

 

 

 


Życzenia świąteczne

Bożonarodzeniowe życzenia proboszcza ks. Jana Goryla z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach dla parafian oraz gości.
Niech ten Boży czas będzie okazją do zatrzymania, radości i zamyślenia się nad dobrocią i wielkością naszego Pana.

 


Majówka do wyboru

Pielgrzymka po Polsce
1-5 maja 2019

 

 • DZIEŃ I Wyjazd z Pietrzykowic w godzinach nocnych (ok.2.00). Przejazd do Grabarki. Następnie przejazd do Sokółki. Msza Święta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
 • DZIEŃ II Śniadanie. Msza Święta w największym suwalskim Sanktuarium, czas wolny nad Jeziorem Studziennicznym. Następnie przejazd do Malborka - zwiedzanie twierdzy. Przejazd w kierunku Warszawy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 • DZIEŃ III Śniadanie. Przejazd do Niepokalanowa, zwiedzanie, Msza Święta. Przejazd do Warszawy – wizyta w Świątyni Opatrzności Bożej, następne przejazd na grób Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 • DZIEŃ IV Śniadanie, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem :Stare Miasto (Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski z zewnątrz, Bazylika Archikatedralna, Kanonia, taras widokowy, Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Barbakan i Mury miejskie, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Kilińskiego) .Następnie zobaczymy Krakowskie Przedmieście (kościół św. Anny, pomnik A. Mickiewicza, Pałac Prezydencki z zewnątrz, Hotel Bristol, pomnik Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, kościół św. Krzyża).Obiadokolacja w hotelu, nocleg.
 • DZIEŃ V Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Warszawy do godzin południowych. Obiad o godzinie 12.00. Następnie przejazd do Płocka – zwiedzanie z przewodnikiem. Następnie wyjazd do miejsca zbiórki. Przyjazd w godzinach nocnych na miejsce zbiórek.

CENA: 1270 zł

Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem z klimatyzacją, DVD, barkiem,wc
 • Opiekę pilota – przewodnika
 • Przewodnik po Warszawie, Przewodnik po Płocku
 • Wszystkie bilety wstępu, ofiary i parkingi
 • Noclegi w hotelach ***
 • Wyżywienie: Śniadania i obidokolacje wg. Programu + obiad w Warszawie
 • Ubezpieczenie

Cena nie zawiera:
DODATKOWE UBEZPIECZENIE: - od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego – 45 zł - od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych - 90 złPielgrzymka do Austrii
1-5 maja 2019

 

 • DZIEŃ I-01.05.2019 Wyjazd we wczesnych godzinach porannych . Przejazd na Kahlennberg – Msza Święta. Następnie przejazd do Wiednia – zwiedzanie z przewodnikiem .Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 • DZIEŃ II-02.05.2019 Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia . Msza Święta. Następnie przejazd na nocleg w okolice Mariazell. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Udział w nabożeństwie majowym o 20.00. Nocleg
 • DZIEŃ III-03.05.2019 Śniadanie. Msza Święta w Mariazell. Przejazd do Millstatt am See, zwiedzanie zabytkowego Kościoła. Czas wolny nad Jeziorem na odpoczynek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 • DZIEŃ IV-04.05.2019 Śniadanie. Msza Święta. Następnie przejazd do Doliny Malty – spacer pośród Alpejskich szczytów. Przejazd w okolice Budapesztu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 • DZIEŃ V-05.05.2019 Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. Msza Święta. Zakończenie zwiedzania regionalną kolacją węgierską (opcja dodatkowa koszt: 18 e). Wyjazd w stronę Polski, dojazd do miejsca zbiórek w godzinach nocnych.

CENA: 1440 zł

CENA ZAWIERA:

 • Przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, barkiem, dvd
 • Opiekę pilota
 • Opiekę przewodników miejscowych po Wiedniu i Budapeszcie
 • 1 nocleg w Wiedniu, 1 nocleg w Mariazell, 1 nocleg w Millstatt am See, 1 nocleg w okolicy Budapesztu w hotelach ***
 • Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg.programu +
 • Ubezpieczenie KL 15 000 e, NNW 10 000 zł, OC 10 000 euro
 • Ubezpieczenie TFG

CENA NIE ZAWIERA:

 • Dopłaty do pokoju

Czas Wielkiego Postu

Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu. Jest to czas przygotowania do Wielkanocy, która jest liturgicznym przeżyciem największego i fundamentalnego wydarzenia chrześcijaństwa — Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi.


Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. W tradycji Kościoła Wielki Post był też okresem intensywnego przygotowania katechumenów do chrztu, który otrzymywali w Wielkanoc.

„Posypmy głowy popiołem...”
Tak śpiewamy w pieśni przeznaczonej na ten dzień. Podczas Mszy św. kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawróć się i uwierz w Ewangelię” lub słowa z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. W ten sposób Kościół wzywa indywidualnie każdego wiernego do nawrócenia i pokuty za siebie i za świat.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się w VII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym stuleciu, w roku 1091, papież Urban II wprowadził ten rytuał jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też okresu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych uzyskuje się z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.


Już od II w. chrześcijanie wyznaczali specjalny okres jako przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy. Na początku było to zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Piątek i Wielka Sobota. Później przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania wydłużył się do 40 dni. Kościół nawiązuje tutaj do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspomina w ten sposób 40-letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.
Post nie obejmował nigdy niedzieli — dnia, który zawsze jest radosną pamiątką Zmartwychwstania. Z tego powodu do 6 tygodni Wielkiego Postu dodano brakujące dni i początek tego okresu ustalono właśnie na środę, która później została nazwana Popielcem.

Czas modlitwy i umartwienia
Hymny liturgiczne następująco wyrażają istotę tego okresu: „Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy” albo w innym miejscu: „Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci”.
Minimum praktyk pokutnych na Wielki Post zostało wyznaczone przez prawo kościelne. Jednakże cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy.
Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430).


Wspomnienie o ks. Lucjanie

W Domu Księży Chorych w Krakowie-Swoszowicach w nocy 25 stycznia 2019 roku odszedł do Pana ks. Lucjan Łukaszewicz. Ur. się w Boże Narodzenie 25 grudnia 1936 roku w Landwarowie koło Wilna. Będąc wikariuszem w naszej parafi, założył w 1972 Ruch Światło-Życie ,,OAZĘ”. W życiu kapłańskim Miał trzy pasje; umiłowanie Pisma Świętego, troska o rodzinę i duszpasterstwo ludzi pracy. Zachęcał parafian, żeby Pismo Święte było na widocznym miejscu. Swego czasu wykonywał małe podstawki na Pismo Święte. Na sercu leżało Mu dobro młodzieży i dzieci. Organizował w naszej parafi ogniska, wycieczki piesze w góry i zabawy andrzejkowe. Był pierwszym kapłanem w naszej parafi, który organizował spotkania opłatkowe dla studentów i młodzieży pracującej. Z własnych funduszy przygotowywał paczki mikołajkowe dla ministrantów i dzieci z uboższych rodzin. Opracował i wydrukował; „Śpiewnik rodzinny i towarzyski” oraz „Śpiewnik z kolędami w rodzinie i szkole”, aby służyły pomocą na rodzinnych i wspólnotowych spotkaniach.


Opracował także „Modlitewnik Ludzi Pracy”. W trosce o rodzinę zaprojektował rodzinne ołtarzyki z ikoną Najświętszej Rodziny. Przez całe swoje życie często interesował się życiem w naszej parafi, a szczególnie interesował się rodzinami, z którymi podczas swojej posługi kapłańskiej w naszej parafi Był związany. Zawsze chętnie i z wielką radością odwiedzał naszą parafię. Chciał doczekać Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, które obchodziłby 30marca2019. Wierzymy, że w Domu Naszego Ojca będzie szczęśliwy. Będzie nas wspierał, abyśmy dotarli do ostatecznego celu pragnień i starań o wytrwanie w miłości Pana Jezusa Chrystusa. Dobry Jezu a nasz Panie Daj Mu wieczne spoczywanie.
Violetta Bąk


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach, siedziba: ul. Ks. Nowaka 1, 34-326 Pietrzykowice.