Cmentarz

parafiapietrzykowice.pl

CCmentarz parafialny znajduje się 200 m od kościoła.

  1. Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku naszych bliskich. Należy to miejsce szanować przez zachowanie powagi i ciszy.
  2. Zabieranie czegokolwiek z cmetarza bez zgody grabarza lub opiekuna grobu jest kradzieżą w miejscu świętym.
  3. Wszyscy dbamy o porządek na cmentarzu: groby powinny być oczyszczane, a śmieci składane tylko do kontenera.
  4. Każdy grób powinien być opłacony. Groby zaniedbane lub nie opłacone mogą być zajmowane.
  5. Wszystkie prace związane z budową pomników, obramowań grobów muszą być uzgodnione z zarządem cmentarza.