Słowo na dzisiaj

parafiapietrzykowice.pl
Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.